Časový harmonogram

07:00 – 08:15

ranný filter, príchod detí, ranná komunita, raňajky, voľné hry

08:15 – 09:00

rozcvička, desiata, hygiena

09:00 – 09:30

výchovno-vzdelávacia činnosť

09:30 – 11:30

pobyt na čerstvom vzduchu

11:30 – 12:10

obed, hygiena

12:10 – 14:15

popoludňajší odpočinok (relaxácia s hudbou a rozprávkou)

14:15 – 14:45

olovrant, hygiena

14:45 – 17:00

záujmové aktivity (krúžky, voľné hry, pobyt vonku)

Naše pravidlá pre ocka a maminku

  • maminka a ocko, príliš dlhé ranné lúčenie nevplýva na mňa a ani na vás dobre
  • nedávajte ma do zariadenia chorého, aby som nenakazil kamarátov
  • veďte ma k samostatnosti v obliekaní a uvidíte, aký som šikovný/á
  • dávajte ma do zariadenie pravidelne, lebo sa teším na všetko nové, čo prežijem s kamarátmi
  • včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné
  • voďte ma do zariadenia podľa možnosti do 8:30 hod.
  • všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité
  • ak mi dáte hračku do zariadenia, nehnevajte sa, že ju pokazím alebo na kamaráta, s ktorým som sa o ňu podelil
  • označte mi pyžamko centrofixkou, uľahčí to prácu pani učiteľke
  • ak sa v zariadení ušpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi, obliekajte ma preto prakticky