Dokumenty

DAROVANIE 2% Z DANE

Milí rodičia a priatelia našej škôlky,
využite prosím možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní a pomôžte tak ešte viac skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škôlke.

Ako poukázať % dane pre OZ pri SDC Jaja Baby Care?
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
a) Vyhlásenie

b) Potvrdenie o zaplatení dane

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A

b) Daňové priznanie typu B

3. Právnické osoby prostredníctvom

a) daňové priznanie právnických osôb

 

Naše údaje

OZ pri SDC Jaja Baby Care

Nad plážou 20/A

974 01 Banská Bystrica

IČO: 45792526

Účet IBAN: SK0683300000002401113929