najväčšiu starostlivosť

treba venovať

deťom

Sme

súkromné bilingválne detské centrum rodinného typu

ktorý sa nachádza v príjemnom a v tichom prostredí v mestskej časti Belveder, kde sa s láskou a so záujmom postaráme o vaše deti vo veku od 1 do 5 rokov.

Čím

sa odlišujeme od iných?

Detské súkromné centrum Jaja Baby Care prináša iný rozmer v starostlivosti o deti. Dôraz kladieme najmä na individuálny prístup a na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa: podnecujeme rozvoj vedomostí, zručností, samoobslužných i spoločenských návykov a tiež aj na pozitívne mravné zásady.

Snažíme sa deti viesť ku kamarátskym vzťahom, k ohľaduplnosti a k vzájomnému porozumeniu. 

POLDENNÁ STAROSTLIVOSŤ

07:00 - 12:00
Vedieť viac

CELODENNÁ STAROSTLIVOSŤ

07:00 - 17:00
Vedieť viac

Škôlkarik

08:30 - 11:30
Vedieť viac
Zastavte

sa u nás na návštevu

Vysvetlíme Vám všetko, čo vás zaujíma. Ak máte akékoľvek otázky alebo robíte si prieskum, neváhajte nás kontaktovať o bližších informáciách alebo alternatívne môžete vyplniť náš online dotazník, ktorý sa nachádza nižšie, a my sa vám čo najskôr ozveme. Pripojte sa k nám.