O nás

Sme súkromná bilingválna škôlka, ktorá sa nachádza v príjemnom a v tichom prostredí, kde sa s láskou a so záujmom postaráme o vaše detičky vo veku od 1,5 do 5 rokov.

Celodenný program, vzdelávanie, ako aj komunikácia medzi deťmi prebieha v Anglickom a Slovenskom jazyku s kvalifikovanými lektormi.

Dôraz kladieme najmä na individuálny prístup a na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa: podnecujeme rozvoj vedomostí, zručností, samoobslužných i spoločenských návykov a tiež aj na pozitívne mravné zásady. Snažíme sa deti viesť ku kamarátskym vzťahom, k ohľaduplnosti a k vzájomnému porozumeniu.

Výchovno vzdelávacia činnosť prebieha v slovenkom jazyku so slovenským pedagógom, tak aby deti zvládli Školský vzdelávací program v súlade so Štátnym vzdelávacím programom SR  ISCED  0 – predprimárne vzdelávanie.

Prečo Jaja Baby Care?

– nadštandardné služby a priestory
– 10hodinová celodenná starostlivosť
– odborná spôsobilosť pedagógov s dlhoročným pôsobením
– bilingválna anglicko – slovenská výučba s kvalifikovanými lektormi, stabilný tím, pre ktorých je práca s deťmi poslaním
– stimulácia rozvoj osobnosti
– dôkladne prepracovný výchovno-vzdelávací multikultúrny program, bohaté aktivity a krúžky
– všestranná pohybová výchova
– racionálna výživa
– vysoký hygienický štandard
– zápis počas celého roka