Výchovno-vzdelávací multikultúrny program – Aktivity a krúžky

Najnovšie štúdie dokazujú, že najlepší čas na učenie sa akéhokoľvek ďalšieho jazyka pre dieťa je medzi prvým a druhým rokom života.
Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Sú motivované k tomu, aby si jazyk osvojovali bez vedomého štúdia. Majú schopnosť napodobňovať výslovnosť a samé prichádzajú na to, ako pravidlá jazyka fungujú.
Deti dokážu absorbovať všetky informácie omnoho rýchlejšie a efektívnejšie ako dospelý. Hravou formou učenia sa ich podporíme a naučíme základy komunikácie v cudzom jazyku, čo určite ocenia najmä pri nástupe do školy.

Výchovno-vzdelávací multikultúrny program – Aktivity a krúžky, Pondelok-Piatok :

- poznávacie (poznávanie predmetov, ktoré nás obklopujú – farby, tvary, skupiny…)

- literárno-dramatické (čítanie a dramatizácia rozprávok, básničiek, divadielko…)

- hudobno-pohybové (detská zumba, cviky na fit lopte, tanec, spev, hra na hudobných nástrojoch)

- tvorivé dielne (práca s rôznym materiálom – lepenie, strihanie, modelovanie, kreslenie…)

- kalendárium (oslava narodenín, menín a sviatkov v danom týždni)

Výchovno-vzdelávací multikultúrny program v našej súkromnej bilingválnej škôlke prihliada na predprimárne vzdelávanie. Každý deň v našom zariadení je pre deti vynímočný, vďaka cielenej príprave denného programu pre deti našimi odbornými pedagógmi. Na každý deň pripravujeme program podľa vopred určených denných aktivít a to či už výtvarné, hudobné, pohybové, literárno-dramatiké, alebo poznávacie aktivity.

Ako prebieha vyučovanie v AJ?
  •  Prirodzenou a zábavnou formou učenia od detstva priamo v angličtine.
  •  Vyučujeme zážitkovou formou podporujúcou kreativitu a rozvoj osobnosti dieťaťa.
  •  Naši pedagógovia sú kvalifikovaní a prácu s deťmi milujú.
  •  Používame kvalitný výučbový materiál – DVD,CD, knižné publikácie, obrázky, flash  cards….
  •  Špeciálny vzdelávací program pre deti s učebnými materiálmi
  •  Vytvárame deťom pozitívny vzťah k cudzím jazykom, konkrét. angličtine s viditeľnými výsledkami.